Znáte nejzajímavější vědecké omyly?

Znáte nejzajímavější vědecké omyly?

Oblast vědy je rozhodně zajímavá a obdivuhodná. Kromě těch teorií a postupů se ale můžeme setkat také s těmi, které se dají považovat za velké omyly. Rozhodně se nechceme smát vědcům, ale spíše zajímavě upozornit na to, že i oni mohou udělat chybu. Mnohdy ale tyto chyby mohou vést k velkým objevům.

Problémy s lidskou zemí

Je jasné, že celá řada vědeckých omylů se odehrála hlavně v minulosti. A to proto, že věda ještě nebyla tolik vyspělá a tak se mohly jednotlivé pohledy na danou věc výrazně lišit. V tomto směru se můžeme setkat hned s několika chybnými teoriemi. Mezi jednu z nejčastějších patřilo jistě odhadování stáří naší země. Některé vědecké publikace dokonce pracovaly s informacemi, že země je stará jenom 6 000 let. Mezi nejvýznamnější chybu této oblasti ale patřilo také to, že země byla považována za střed vesmíru. Mluvilo se tedy o takzvaném geocentrismu. Nyní však už každý z nás ví, že země středem vesmíru není. Konkrétně v naší sluneční soustavě je středem Slunce. Mluvíme tedy o heliocentrismu.

Se zemí jistě souvisela i takzvaná Flogistonová teorie. Tato teorie se týkala hlavně toho, že kromě elementů, kterými byly oheň, voda, země a vzduch měl být v rámci naší země objeven ještě jeden poslední. Mělo se jednat o element, díky kterému dokáže hořet oheň. Samozřejmě dnes už víme, že hoření má na svědomí kyslík. V minulosti na to přišel i Antoine Lavoisier, který se zabýval právě oblastí chemie a tak to svými experimenty také potvrdil.

Zajímavosti ohledně atomů

Částice jsou všude kolem nás. A proto se vědci dlouhou dobu přeli o to, co je vlastně částicí nejmenší. Zcela logicky přišli s teorií, že nejmenší částicí je samozřejmě atom. Tedy taková částice, kterou nalezneme ve všem živém a neživém. Byla to dlouhá doba, po kterou se na dané atomy takto pohlíželo. Přesto se tato teorie musela prohlásit za chybnou. Jistě si ještě z učiva základní školy vybavíte to, že atom zkrátka nemůže být nejmenší proto, že obsahuje protony, neutrony a elektrony. A i když už dlouhou dobu vypadalo, že právě ty jsou nejmenší, také se jednalo o chybný závěr. Proč? Jelikož ty jsou tvořeny elementárními částicemi, a to konkrétně shluky kvarků a leptonů. Navíc je u atomů zajímavé také to, že podle aktuálních studií jejich množství netvoří ani 4 procenta celého našeho vesmíru.

Chyba, které mnozí věří dodnes? Gravitace a těžší objekty

Objevení zemské gravitace je rozhodně jedním z nejdůležitějších objevů lidstva. Přesto se ale ani zde nevyhnulo bádání hned několika velkým chybám. Konkrétně jde o oblast gravitačního zrychlení. Velmi dlouho byla zastávána teorie, že těžší objekty padají k zemi rychleji. Až Galileo Galilei přišel s pravdivou teorií, že padají dle obecných zákonů gravitace stejně. Roli totiž v tomto směru hraje něco zcela jiného, než gravitace. Navíc na rychlost má vliv i veličina, zvaná jako „mezní rychlost“ a tu může mít každý předmět jinou. Bohužel dnes najdeme stále řadu lidí, kteří tomu, že na hmotnosti nezáleží, zkrátka nevěří. Potvrdili jsme si to i v naší redakci, protože každý z nás někoho takového zná.