Jak by měla probíhat tvorba loga?

Jak by měla probíhat tvorba loga?

Pravidlo číslo jedna, pokud chcete mít hezké logo, určitě si ho neuděláte sami, pokud nejste zrovna grafický designer. Vždy oslovte raději nějakého kreativce či grafické studio. Je nutné si uvědomit, že logo reprezentuje vaši firmu a bude ji reprezentovat po nějaký čas. Je lepší udělat hned ze začátku všechno pořádně, než pak logo za rok měnit, protože nesplňuje všechny potřebné parametry. Pak to bývá většinou hodně drahé. Takže ještě před tím, než oslovíte nějaké grafické studio a požádáte o tvorbu loga, promyslete si pořádně, co chcete a jaké jsou vaše finanční možnosti.

Poté proveďte průzkum na internetu a porozhlédněte se po vhodném grafickém studiu. Rozešlete vaši poptávku a pak se můžete rozhodnout. Nedovolte, aby vaším jediným rozhodovacím kritériem byla cena. Prostudujte především celé portfolio firmy a podle toho se pak rozhodněte. Pokud vám někdo za tvorbu loga řekne 1tis. Kč, je něco špatně.

Našli jste vhodnou firmu a začnete s ní spolupracovat. Nesmíte počítat s tím, že budete mít na výběr z dvaceti variant, to je naprosto nereálné. Potkejte se s grafikem a řekněte mu podrobné zadání. Je to nejlepší investice do úspěšného loga. Firma vás zpravidla zahrne otázkami, které jsou pro tvorbu loga důležité. Dobrá firma vás bude chtít poznat a pochopit vaši firemní strategii. Budou se zajímat o váš produkt nebo službu, o vaše zákazníky a také o konkurenci. Zároveň proberete cíle, kterých chcete díky novému logu dosáhnout.

Logo, základ vizuální identity

Základem loga by měla být nějaká myšlenka nebo ideologie. Mělo by vyjadřovat postoje firmy a její chování. Stejně tak by mělo vycházet z dané činnosti firmy. V první fázi se tvoří skica. Grafik si zkouší nejrůznější varianty na papír a zjišťuje všechny potřebné informace o firmě. Jedná se o prvotní návrh logotypu. Ze všech nápadů a skic se vyberou ty nejlepší. Tyto varianty se pak přenesou do digitální podoby. Zpravidla je to nejekonomičtější způsob tvorby, protože práce na počítači by zabrala více času, než tvorba loga na papír.

Po převedení loga do digitální podoby je řada i na klientovi. Má možnost vše opřipomínkovat a doplnit další informace. Podívat se, zda souhlasí se zvoleným fontem loga a barvami. V poslední fázi přichází finální verze. Ta je předvedena na nejrůznějších tiskovinách, jako jsou vizitky nebo hlavičkový papír.

Součástí logotypu bývá i piktogram, což je nějaký symbol nebo obrázek, který může fungovat buď samostatně nebo doprovázet textovou část loga. Kvalitní logo by mělo být především nezaměnitelné, tedy originální. Originalita je totiž natolik důležitá, že je zákonem definovaná jako nutná podmínka pro registraci značky.  Další vlastností by měla být snadná rozpoznatelnost. Čím je značka složitější, tím míň je rozpoznatelná. Velkou roli zde hrají nejen tvary, ale i barevnost.

Uvědomte si, že logotyp musí být čitelný jak ve velikosti jednoho centimetru, tak i třeba tří metrů. Proto dbejte na to, aby grafické studio na všechny tyto aspekty opravdu myslelo. Největší problém bývá ve většině případů s čitelností textu, přitom je to ta nejdůležitější část loga. Ukažte vaše nové logo třeba 20 lidem, a to v různém věkovém rozmezí a poslechněte si jejich názor.

Jak může proběhnout umělé oplodnění?

Jak může proběhnout umělé oplodnění?

Neplodnost je dnes poměrně velkým rizikem, které souvisí s životním stylem, stejně jako genetickými problémy. Pokud se na vše podíváme objektivně, tak řešení přece jenom existuje. Je jím umělé oplodnění. A protože je stále více lidí, které zajímají tato témata, podíváme se na dané možnosti a varianty blíže. Popíšeme si tedy konkrétní postup toho, jak ke všemu dochází, stejně jako postup toho, co vše je třeba splnit.

Prvním krokem je stimulace

Samozřejmě umělé oplodnění může probíhat výhradně v rámci lékařské ordinace, kde je k dispozici nejenom zkušený doktor, ale i lékařský personál. Všemu předchází několik vyšetření, na základě kterých může dojít k prvnímu kroku, kterým je stimulace. Jde o snahu začít upravovat hladiny hormonů tak, aby se podpořila činnost vaječníků. Vše probíhá pomocí medikamentů s jistotou pravidelných kontrol. Vše v tomto směru probíhá ambulantně. Na základě zjištěných výsledků jsou stanoveny následující postupy, které jsou směřovány k tomu nejdůležitějšímu, a to je samotný odběr vajíček.

Jak je odběr prováděn?

Pokud proběhne vše v pořádku, může dojít k tomu nejdůležitějšímu, čímž je odběr vajíček. Tento postup je pod kontrolou ultrazvuku a vše probíhá tak, že je využito tenké jehly, kterou se vajíčka odsávají přes poševní stěnu. Jde samozřejmě hlavně o tekutinu, která je následně předána do laboratoře. Ta vajíčka zpracuje a oddělí. Zde je nutno samozřejmě dalších zkušeností a přístrojů, jelikož každé vajíčko je velké pouze desetinu milimetru. Jakmile jsou vajíčka oddělena a připravena, může přijít na řadu odběr spermatu partnera. To se děje ve stejný den, co dochází k odběru vajíček.

Samozřejmě zde se počítá hlavně s tím, že partner není neplodný. Pokud ano, jeho spermie logicky použít nelze. V takovém případě tedy dochází k tomu, že se využijí buď spermie od domluveného dárce, nebo od dárce anonymního – tedy ze spermobanky.

Kultivace embryí a zavedení zpět

Poslední dva postupy jsou samozřejmě ty nejdůležitější. Je-li vše připraveno, může dojít k takzvané kultivaci embryí. Laicky řešeno nejde o nic jiného, než o oplodnění vajíček a jejich sledování. Samozřejmě oplozeno je hned několik vajíček naráz a je sledováno, jaká embrya se vyvíjí nejlépe. Takové jsou poté přenesena zpět do těla ženy. I když je vajíček více, využita jsou maximálně dvě embrya, která jsou zpět do těla ženy přenesena. Poté už se čeká jenom na to, zda se vše povede a případný těhotenský test ukáže pozitivní výsledek.

Zbývající embrya, pokud jsou v dobrém stavu, rozhodně nejsou znehodnocena, ale jsou uchována pro případné budoucí použití. A proč? Jelikož umělé oplodnění rozhodně nemá stoprocentní úspěšnost. Může zde být riziko toho, že žena na první pokus neotěhotní. Aby se tedy nemusel celý postup opakovat od samotného počátku, dochází pouze k poslední fázi. Uchovaná embrya jsou tedy opět použita k tomu, aby byla vpravena do těla ženy s cílem čekat, zda se druhý pokus povede, nebo nikoliv.  Pokud ano, je to pro oba rodiče dobrá zpráva, jelikož se vše povedlo.

Léčba akné – jaké jsou možnosti?

Léčba akné – jaké jsou možnosti?

Akné je dnes problémem, který trápí především mladé lidi – tedy osoby v pubertě. Výjimečně se ale může objevovat také v dospělém věku. Je proto dobré vědět, jak se proti danému zdravotnímu problému bránit. Základem by mělo být důkladné mytí naší pokožky. Stejně tak je dobré využívat také různé krémy, které dokážou vyčistit naši pokožku, hydratovat ji a působit proti uspávání mazových žláz. To je základní postup, který léčba akné vyžaduje. Pokud však nepomáhá, jsou i další možnosti.

Pomoci může kosmetické studio a lékař

Další možností, jak se tohoto problému zbavit, přináší třeba laser. Jedná se o neinvazivní léčbu, která může probíhat jak v ordinacích lékařů, tak i v různých kosmetických střediscích. Cílem je pomocí laseru celkově stimulovat naši pokožku a buňky v ní. Chceme tak dosáhnout hlavně toho, aby se buňky mnohem lépe a mnohem rychleji reprodukovali. Díky tomu povede celý proces ke zdravější pokožce a také k tomu, že dojde k omezení tvorby mazu, k menšímu ucpávání pórů a tak k eliminaci akné.

Druhou možností, která se v tomto směru nabízí, je demodex. Jedná se o unikátní druh léčby, při které jsou do naší pokožky cíleně aplikovány látky, které dokážou proti akné bojovat. Zde už se jedná o postup, kdy jsou tyto látky vpravovány do vnitřních vrstev naší pokožky, a to pomocí drobných vpichů. Samozřejmě vlivem toho začne pokožka nejprve zhoršovat svůj vzhled, a to s ohledem na množství nežádoucích látek. Později se ale dokáže s danými prvky srovnat, což následně povede k tomu, že se vzhled naší pokožky výrazným způsobem zlepší. Zde je ale nutné nezapomenout na to, že by měly být dodrženy pravidelné aplikace daných látek, kam se řadí třeba síra, zinek, nebo také bór. Jakékoliv přerušení může mít za následek to, že léčba akné bude neúčinná.

Likvidace různých bakterií

Není žádnou novinkou, že výrazný vliv na tvorbu akné mají také bakterie, které se množí na naší pokožce. I na ty se efektivní léčba akné může zaměřovat. Konkrétně tedy typ léčby, který se nazývá jako lumenoterapie. Ta je používána hlavně u lehčích forem těchto problémů. Primárně jsou touto metodou ničeny hlavně ty bakterie, které se nacházejí v zánětlivých ložiscích a mají největší podíl právě na vzniku tohoto konkrétního problému. Díky tomu tak v rámci mazových žláz nedochází k následnému zanícení a funkce naší pokožky je stabilizována. Podobně mohou fungovat také léky, které můžeme v rámci akné užívat. I ty fungují na tom principu, kdy se snaží likvidovat bakterie na naší pokožce. Samozřejmě zde je třeba počítat hlavně s tím, že léčba touto cestou se může protáhnout třeba i na několik týdnů.

Pomůže i zdravá strava

Určitě je dobré, aby konkrétní léčba akné byla také podporována námi. A jak? O nutnosti hledět na kvalitní hygienu jsem již psal. Stejně tak je ale dobré také upravit náš jídelníček. Pokud jsou potraviny, které v tomto směru výrazně pomohou, jsou to třeba mléčné výrobky, stejně jako to mohou být různé bylinné čaje. Nejlépe kopřivový a mátový. Nesmíme také zapomenout, že je možné je nejenom pít, ale používat ve formě odvarů i na obklady.

Sociální filosofie – čím se zabývá a proč je důležitá?

Sociální filosofie – čím se zabývá a proč je důležitá?

Člověk je tvor společenský, o tom samozřejmě není pochyb. Co ale s jeho životem přímo souvisí a přímo může souviset, to je fakt, jak se chová v přítomnosti druhých lidí. Tedy fakt, co konkrétně ho ovlivňuje, jak a proč mění své chování, nebo jaké začíná mít cíle. To vše dnes studuje jeden hlavní vědní obor, kterým je sociální filozofie. Ten je v životě každého z nás nesmírně důležitý. Jak už napovídá sám název, ten obor vychází hned ze dvou jednotlivých, a to z filozofie a také sociologie.

Nutné je ale říci, že si bere informace a poznatky z několika dalších oborů, které se mohou úzce dotýkat právě lidské společnosti. Na mysli tak máme třeba oblast antropologie, politologie, ale také ekonomie nebo religionistiky. Ano, i náboženství ve společnosti může naše životy ovlivňovat. A v rámci toho všeho zkoumá daný obor to, jaké probíhají vztahy mezi jednotlivcem a komunitou. Stejně tak dochází k tomu, že jsou popisovány i možnost vzájemného soužití. A to jak jednotlivců, tak i jednotlivých kultur.

Jaké hlavní otázky tento obor řeší?

Jelikož moderního a současného člověka se tyto obory přímo dotýkají, tak by měl vědět, čeho se dané otázky přímo týkají a co je na nich to nejzajímavější. Musíme říci, že i my jsme si díky nim dokázali výrazně rozšířit naše obzory a to, v jaké společnosti žijeme, nebo můžeme říci. Mezi ty nejdůležitější, na které hledá obor sociální filozofie odpovědi, patří jistě otázka o povaze společnosti. Tedy jak živým a samostatným je organismem, nebo co patří mezi zažité společenské procesy. Toho se týká také otázka, která se zaměřuje na funkce naší společnosti. Tedy primárně na to, zda díky ní dosáhneme obecného blaha, zda dokážeme být solidární, nebo co nám již přijde absurdní.

Velmi důležité otázky v oblasti sociální filozofie se týkají také toho, k čemu vlastně potřebujeme jiné lidi a proč je nezbytně nutné se jimi obklopovat. To může souviset také s potřebou jistých společenských smluv. Ty mohou být sepsanými pravidly, které povedou k jednomu jedinému – a to k možná nutné regulaci, díky které lze vztahy mezi lidmi jasně upravovat.

Obor má své příznivce i odpůrce, stejně jako různé postoje

Že je každý člověk a každá společnost jedinečná, to dokazují i informace o tom, že každý může mít jiné názory, stejně jako postoje. Přesto si ale mohou najít řadu společných věcí. Příkladem je třeba naše redakce, která je složena lidí z různých generací. Na něčem se neshodneme, ale v pohledu na snahu být moderními a jednotnými lidmi držíme vždy za jeden provaz. Ostatně nejsme jediní, jelikož třeba už v době, kdy se tato věda začala formovat, začaly být patrné první ukázky toho, že ne vždy má každý stejný názor. Ideálním příkladem může být třeba Thomas Hobbes. Ten byl jasným příznivcem absolutistického státu, kterým se zabrání neustálým bojům proti ostatním. Zajímavý pohled ale přinesl také Karla Marxe, který dával základ společnosti v rámci vlastnictví výrobních prostředků a hospodářské výrobě. Ještě o něco zajímavější teorie však přinášel třeba Joseph Beuys, který se zabýval také uměním a chtěl lidský organismus popisovat jako jedinečné umělecké dílo.

Jak se liší současní moderní světoví a čeští turisté?

Jak se liší současní moderní světoví a čeští turisté?

Moderní člověk by měl nejenom dbát na to, kde a jak bydlí, kde a jak se stravuje a žije, ale i jak se chová. A to nejenom tam, kde daný člověk bydlí, ale také tam, kam jede například na dovolenou. A jelikož do zahraničí dnes míří stále více lidí, můžeme si zmapovat, jaké rezervy český národ stále ještě má. A protože řada z nás byla na mnoha dovolených, mohli jsme dát naše poznatky dohromady a vytvořit tak objektivní přehled toho, jak se liší moderní zahraniční turista od toho českého. Většina z nich totiž nejenom že o trendech moderního života nemá ponětí, ale dělají také ostudu.

Nejlépe všechno, co je k dispozici

Pokud lidé jezdí na dovolenou, většinou volí stravování formou all inclusive. To znamená, že se stravují v rámci svého hotelu, kde mají jídlo, stejně jako nápoje zcela zdarma. A jak poznáte zahraničního turistu? Velmi jednoduše. Vezme si na talíř to jídlo, na které má chuť a vezme si ho tolik, kolik sní. Pokud má ještě hlad, jde si trochu přidat. Tedy běžná situace, která není ničím výjimečná.

A jak poznáte tuzemského turistu? Na ten největší talíř co je k dispozici si naloží vše, na co jenom dosáhne. Nevadí mu, že má na jednom talíři několik druhů masa, příloh nebo omáček. S takto naplněným talířem jde ke stolu. A že zde polovinu nechá, protože nemůže nebo mu jídlo nechutná? To neřeší, jelikož on si to přece zaplatil a daná věc není jeho problém. Hrůza a ostuda.

Neustálé porušování zákazů

Ať už je to na hotelové pláži, nebo třeba v rámci hotelu, mohou být uplatňovány různé zákazy. Třeba ty, které zakazují koupat se ve venkovních bazénech v noci – kvůli bezpečnosti, ale i chlorování vody. Na pláži to zase může být zákaz vstupu do vody kvůli velkým vlnám. A co udělá civilizovaný a moderní cizinec? Zákaz samozřejmě respektuje a smíří se s tím, že se zkrátka v daný čas nebude moci osvěžit. Čech však myslí, že pokud si služby zaplatil, může všechno. Nechá se plavčíkem několikrát vyhodit z moře, stejně jako leze do opuštěného bazénu – a riskuje případné zdravotní problémy spojené s nadměrným množstvím chloru. A pokud skutečně přijdou, kdo za to může – hotel.

Zákazy se ale týkají třeba vynášení potravin z jídelen. I na to jsou mnozí Češi skutečnými experti. Vidět cizince, který se bere jídlo do tašky či kapsy je takřka nadlidský úkol. Když však někoho takového vidíte, je to Čech. Přitom zákaz není zase tak striktní, jelikož budete-li vycházet z jídelny a přikusovat třeba čerstvé jablko, ničemu ani nikomu to nevadí.

Jak se domluvit? To není náš problém

V čem jsou cizinci také unikátní? Velmi často v tom, že mnohdy dokážou mluvit i několika jazyky a tak vždy najdou i v cizí zemi společnou řeč. Bohužel u Čechů platí pravidlo takové, že oni se nic učit nebudou. Pokud se oni chtějí domluvit a něco říci, nechť se naučí češtinu. Problémy s domluvou sice může mít občas každý, ale pokud není ze strany turistů snaha, je to problém. A jaké dokonalé projevy tohoto maloměšťáctví znáte vy? Jak ještě dělají čeští turisté ostudu ve světě? Podělte se s námi o zajímavé zážitky.

Nejmenší státy na světě

Nejmenší státy na světě

Myslíte si, že je Česká republika zemí skutečně malou? Rozhodně to nemusí tak být. Stačí se totiž podívat na to, že na světě jsou i státy mnohem menší. A jaké to jsou? Protože chceme mapovat vše zajímavé, přinášíme vám článek i na toto téma. Hned na úvod musíme zmínit, že naše rozdělení se netýká počtu obyvatel, ale oficiální rozlohy daného státu. V rámci obyvatelstva by totiž výsledky mohly být jiné. A aby se nám lépe porovnávalo, můžeme si říci to, jak velkou rozlohu má naše hlavní město – tedy Praha. Ta činí poměrně zajímavých 496 km2.

Kdo uzavírá hlavní desítku?

Začít určitě musíme těmi největšími z nejmenších. Zde je desátým nejmenším státem v pořadí stát Grenada. Ten najdeme v oblasti souostroví, které je pojmenováno jako Malé Antily. A pokud vás zajímá, jak je tento stát velký, je to 344 kilometrů čtverečných. O kousek před ním je poměrně známá turistická destinace, kterou je Malta. Tu najdeme ve středozemním moři a má rozlohu 316 čtverečných kilometrů. Nyní se jistě již nepodivujete nad tím, když někdo tuto zemi hravě celou procestuje. Na osmém místě je oblíbená exotická destinace, kterou jsou Maledivy. Tu najdeme v oblasti Indickém oceánu a rozloha už klesá pod 300 čtverečných kilometrů. Konkrétně tedy na hodnotu 298.

Jaké státy tvoří střed žebříčku?

Pojďme se opět zmínit o souostroví, kterým jsou právě Malé Antily. Ty se totiž v tomto seznamu objevují znovu, jelikož jsou spjaty s ještě jedním státem. Tím je Svatý Kryštof a Nevis. Jeho rozloha již je skutečně poměrně nízká, jelikož dle posledního měření je velikost tohoto státu pouze 267 čtverečných kilometrů. Poměrně rapidní skok je mezi touto zemí a mezi Lichtenštejnskem. To je totiž menší o celých 100 čtverečných kilometrů. Jeho rozloha tak je pouze 160. Jak asi nemusíme nikomu připomínat, tento stán najdeme v Evropě.

Nyní se již dostáváme k pátému místu, která najdeme také v Evropě. Pokud jste si mysleli, že ta žádné malé státy nenabídne, je to samozřejmě velký omyl. Tím státem je San Marino, které najdeme v Itálii a které má rozlohu jenom 61 čtverečných kilometrů. Na čtvrtém místě již evropský stát není, jelikož je tam země z oblasti Oceánie. A to konkrétně stát Tuvalu, který má rozlohu pouze 25 čtverečných kilometrů.

Jdeme na tři nejmenší

Opět je třeba zůstat u Oceánie, konkrétně u státu, který má název Nauru. Ten je velký podobně jako předchozí jmenovaný – 21 čtverečných kilometrů. První dva se od něho však značně vzdalují. Oba dva navíc najdeme v Evropě. Tím prvním je známé a luxusní Monako, které má rozlohu jenom 1,95 kilometrů čtverečných. A jak asi všichni tušíme, a tušili jsme to i my v redakci, na prvním místě je Vatikán. Ležící v srdci Říma. A jaká je rozloha této země? Jenom 0,44 kilometrů čtverečných. V porovnání se zmíněnou Prahou činí daný rozdíl skutečně výraznou plochu. A kdo z vás ve Vatikánu už byl? Pokud návštěvu odkládáte, rozhodně za to stojí.

Co patří mezi světové trendy v bytovém designu?

Co patří mezi světové trendy v bytovém designu?

Sen o dokonalém bydlení má zcela určitě každý z nás. Pokud se podíváme na naše bydlení, velmi často je spíše koncepční, než trendy. Je to dáno tím, že mnoho Čechů se zkrátka bojí jedinečnosti a raději chtějí mít bydlení běžné, než unikátní. To však nijak nesouvisí se stylem našeho života, který chceme žít skutečně moderně. A protože víme, že vy jako naši čtenáři jste na tom úplně stejně, podíváme se na několik hlavních trendů, které nás v oblasti světového bytového designu rozhodně mohou zaujmout.

Inspiraci hledejte na severu

Je zajímavé, že i když se do interiérů pomalu dostávají stovky různých materiálů, stále zůstává jeden, který nikdy neomrzí. Je jím kousek přírody. A právě ten je trendem v mnoha severských zemích, hlavně potom v oblasti Skandinávie. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je to spíše cesta do minulosti, opak je pravdou. Faktem sice zůstává, že je zde patrné inspirace tradičními postupy a řemesly. To je ale transformováno do současné moderní podoby. Lze tak v rámci některých prvků pozorovat skutečně nadčasové skvosty, které mohou minulost připomínat skutečně velmi vzdáleně. Nevěříte? Přesvědčte se o tom sami. Ti méně movití můžou zkusit třeba obchodní dům Ikea. Pokud to ale s interiérovým designem myslíte opravdu vážně, doporučujeme specializované prodejny.

Do popředí se dostává také elegance

Je to pečlivost, smysl pro detail, elegantní linie, stejně jako kvalita. To vše dnes také patří mezi současné světové trendy v oblasti bytového designu. A kde se právě s těmito dvěma můžeme primárně setkat? Jednou ze zemí je dnes oblíbená Itálie. Protože ta je v létě i oblíbenou turistickou destinací, doslova se nabízí možnost si odtud i nějaký zajímavý kousek přinést. Dodat samozřejmě musíme, že řada výrobců může eleganci a estetiku pojímat po svém, nechybí tak tradičnou kousky, stejně jako ty skutečně nadčasové, které vycházejí i z experimentální tvorby. Jejich cílem je především vyvolání kontrastů, ale nikoliv pobouření, nebo údiv.

Inspirujte se také zajímavými ilustracemi a hravostí

Že současný moderní styl rozhodně nemusí být nudný, to ukazují dvě západní země, a to konkrétně Francie a Španělsko. Zde je jasné patrné, co je aktuálně trendy. Jak už jistě tušíte, je to právě ona hravost, která vychází ze zajímavých ilustrací. Velkou výhodou tohoto trendu je to, že se mu dnes věnují stovky různých umělců. A to od těch největších a nejznámějších, tak po ty drobné. Výhodou je jistě to, že ani v jedné zemi nejsme nijak omezováni a tak lze v tomto stylu najít skutečně pestré unikáty, které zaujmou každého. Primárně to jsou především četné textilní doplňky, které v této oblasti designu současného Španělska a Francie jasně dominují.

A pokud máte rádi hravost, je určitě dobré se v rámci světových trendů podívat také za velkou louži. Konkrétně to jsou spojené státy, které si na ni také potrpí. Zde je určitě zajímavé porovnat tyto trendy s těmi skandinávskými. Za velkou loží totiž neustále letí možnosti spojené se zajímavými materiály. A tak se nedivte, pokud mnoha interiérovým prvkům bude vévodit plast – i když vy byste pravděpodobně neočekávali nic jiného, než dřevo. A to vše v rámci výstředních tvarů, které na někoho mohou působit přinejmenším zvláštně.

Hlavní úspěchy českého zdravotnictví

Hlavní úspěchy českého zdravotnictví

Čeští lékaři jsou dnes považování skutečně za světovou špičku. Je to dáno především jejich mnoha úspěchy, které na poli medicíny mají. Pokud se i vy zajímáte o to, co vlastně čeští lékaři umí a jaké úspěchy měli v posledních letech, pojďte se podívat na náš přehled. Hned na úvod musíme říci, že i pro naši redakci byla řada zjištění skutečně velmi zajímavá.

Kardiologové mají co slavit

Velmi obdivovanou skupinou jsou zcela určitě tuzemští kardiologové. A proč? Jelikož právě ti mohli na poli medicíny slavit hned několik dílčích úspěchů. V první řadě je to zajímavé ocenění, kterou jim udělila Světová zdravotnická organizace. A to v rámci léčby infarktu, kterou se aktivně zabývají. Díky moderním metodám a postupům tak dochází k tomu, že úmrtnost na infarkt je rok od roku menší. Pokud se podíváme na konkrétní čísla, tak počet pacientů v nemocnici, kteří trpí tímto problémem, zemře pod 5 procent. A to je velký úspěch, který nemá konkurenci.

Stejně tak se ale mohou radovat i týmy specializovaných chirurgů, které se zabývají transplantacemi jak srdce, tak i transplantacemi plic. I zde je rozhodně velký důvod k oslavám. A z jakého důvodu? Jenom v loňském roce dostalo nové srdce celkem 82 lidí. A samozřejmě každý z nich aktuálně může žít bezproblémový a spokojený život.

Daří se také léčba leukemie

Tato nemoc dnes patří mezi jednu z nejvíce rizikových, která vůbec existuje. I proto je i pro nás potěšující zprávou to, že právě v naší zemi se ji daří vyléčit skutečně více než dobře. I když je biologická léčba poměrně náročnou, dokáže přinášet velmi dobré výsledky. A to dokonce takové, že mnoho pacientů může v budoucnu používaný lék plně vysadit a mají jistotu, že se jim leukémie již nevrátí.

Výše uvedená pozitiva se týkají hlavně léčby dospělých. Je to ale i léčba dětí, které také mohou leukémií trpět. Ani zde nesmíme zapomenout na několik výrazných klíčových úspěchů, kterými se tuzemský lékař mlže pyšnit. A to hlavně v rámci efektivity samotné léčby, tak v rámci vyhledávání stále šetrnějších postupů, které by nijak výrazně nezatěžovaly dětský organismus. Nová metoda, se kterou přicházejí, dokáže velmi dobře najít právě onu leukemickou buňku, v záplavě těch zdravých.

Oblasti transplantací jasně vedou

Pokud se podíváme i na další oblasti léčby, jednu jsme lehce nastínili. Je to samozřejmě oblast transplantací, která tak umožní mnoha lidem doslova výměnu jejich orgánů za ty zdravé. V tomto směru nedominuje jenom oblast srdce. Velmi vysokou úspěšnost mají čeští vědci jak v oblasti transplantace plic, tak třeba také ledvin, nebo dalších vnitřních orgánů. Poměrně zajímavým a zcela jistě obdivuhodným úspěchem je mimo jiné také to, že vědci dokážou měnit nejenom jeden jediný orgán, ale v rámci složitých operací jich snadno transplantují i několik. I to jsou postupy, které naše lékařství zvládá a které by se bez potíží mohli zapsat i do knihy rekordů.  I takovými unikáty se můžeme pyšnit, což je rozhodně velký důvod k oslavám.

Jaké léky je dobré mít doma?

Jaké léky je dobré mít doma?

Pokud jsme nemocní, je jasné, že navštívíme lékaře. Je ale také dobré vědět, že u mnohých nemocí si můžeme pomoci jednoduše sami. Jak? Stačí mít v lékárničce několik nezbytných léků. A jelikož jsme v rámci naší redakce udělali velký průzkum toho, kdo jaké používá a má, přinášíme vám soupis těch, které by rozhodně neměly chybět ani ve vaší domácí lékárně. Jedině tak budete moci proti mnoha zdravotním problémům bojovat jednoduše sami, svépomocí.

Nejdůležitější je utlumit bolest

Pokud jsou v rámci zdravotního hlediska problémy, které mohou trápit každého z nás, jsou jistě spojeny především s bolestí. I proto je dobré mít jako základ lékárničky právě tyto produkty. Dnes je většina z nich určena k volnému prodeji a to za poměrně příznivé ceny. Máme-li být konkrétní, rozhodně by neměl chybět jak známý růžový Ibalgin, tak i Paralen. První jmenovaný dokáže pomoci na bolesti v mnoha oblastech, zatímco druhá možnost se hodí hlavně ve chvíli, kdy je bolest spojena třeba s teplotami.

Pokud o bolesti mluvíme, může se projevit i jinak, než tím, že nás bolí třeba hlava, oblast břicha, popřípadě i zuby. Jsou totiž i situace, kdy se můžeme spálit. A to nejenom o horký sporák nebo hrnec, ale mohou nás spálit také sluneční paprsky. I proti této bolesti je třeba bojovat. Hodí se klasika, a to v podobě Panthenolu. Též je možné nahradit ho různými krémy, které také dokážou naši pokožku zklidnit, stejně jako dokážou také pomoci k její regeneraci.

Nevolnost a další žaludeční a střevní problémy

Z jídla, z nápojů, stejně jako třeba i z jiného prostředí. Z toho všeho můžeme mít různé žaludeční problémy. A proti těm je dobré bojovat také. Nejlepší cestou jsou různé přípravky a léky na nevolnost, které pomohou zklidnit i náš žaludek. Ten ale může být podrážděný i z mnoha jiných důvodů. Patří sem třeba cestovní nevolnost. Na tu je odnepaměti používán takzvaný Kinedryl. A proto je dobré i ten mít připravený jak v naší domácí, tak samozřejmě i v naší cestovní lékárničce. Chybět by ale neměly také léky na průjem. I ty mohou souviset jak s nevolností, tak se žaludečními problémy. Kromě těch univerzálních, jako je živočišné uhlí to ale může být i řada jiných. A to třeba konkrétních preparátů, které jsou určeny na průjem cestovatelský.

Myslete i na své alergie

Alergie jsou dnes stále velkým problémem u celé řady lidí. Pokud jste i vy alergičtí, stejně jako většina naší redakce, doporučujeme proti tomu něco dělat. Společně jsme se shodli hned na trojici nezbytných léků, které byste měli mít bezpodmínečně u sebe. Tím prvním jsou prášky na alergii, tedy oblíbený Zyrtec, stejně jako třeba Claritine. Oba dokážou vcelku dobře zamezit samotným potížím, které jsou spojeny s alergeny, které se vyskytují běžně v prostředí.

Dobré je ale myslet i na sprej do nosu. Ten tak pomůže nejenom ulevit v případě, kdy máte nos ucpaný. Má totiž i další pozitivum, které souvisí s tím, že dokáže ulevit od rýmy. Třetím přípravkem by měly být kapky do očí. Jejich zarudnutí je totiž také jedním z hlavních příznaků alergické reakce. Nehledě na případnou bolest.

Kapesní reaktory – riziko, nebo cesta kupředu?

Kapesní reaktory – riziko, nebo cesta kupředu?

Elektrickou energii dnes potřebuje k životu skutečně každý z nás. Pokud se podíváme na možnosti, jsou elektrárny uhelné, větrné, vodní, ale třeba také jaderné. A protože energetický trh očekává do budoucna problémy, přicházejí lidé s celou řadou různých řešení. A protože právě oblast vědy je spjata s moderními směry a postupy, podívám se na jednu takovou možnost i my. Jedná se doslova o kapesní reaktor, i když tento pojem berte spíše s nadhledem.

Sériová výroba elektráren

V principu jde totiž o to, že by se jednotlivé jaderné elektrárny jednoduše vyráběli doslova na běžícím pásu. Tedy sériově, v rámci výrobních linek. Následně by docházelo k tomu, že by se jako celý produkt dopravily na místo instalace, kdy by byly zprovozněny. A pokud vám to připadá jako něco nemožného, nebo vám to připadá jako skutečná hudba vzdálené budoucnosti, jste na omylu. Ostatně stačí se podívat na několik současných projektů, které s tímto způsobem výroby energie počítají. Jde o společnosti, jako Gen4Energy, hyperon Power, nebo také projekt Transatomic Power se kterým přichází prestižní univerzita MIT. A pokud se podíváme do minulosti, tak o něčem podobném přemýšlela už v šedesátých letech!

Jako osobní zdroje energie

A co je vlastně cílem těchto malých reaktorů? Samozřejmě snaha vytvořit zdroje energie, které by byly dostupné pro každého. Lidé by tak již nemuseli být závislí na energetických společnostech, jelikož by si vytvářeli elektřinu jednoduše doma. A ta, co by byla navíc, by byla jednoduše prodána. Zkrátka systém podobný, jaký dnes funguje u soukromých slunečních, větrných, nebo vodních elektráren. Hlavním strašákem této možnosti ale není nic jiného, než právě atom. Tedy rizika spojená s tím, co by se dělo v případě poruchy.

I na to však současní vědci myslí. Pokud se podíváme na plán posledního jmenovaného projektu, mělo by se vše chladit rozpuštěnou solí. Ta by měla být dostatečně kvalitním chladivem. Pokud by k fatálnímu selhání došlo, mělo by dojít ke spuštění automatické bezpečnostní sekvence, kdy se palivo a chladivo vypustí do nádoby pod reaktorem. Dojde k zatuhnutí a zapečetění, vlivem čehož se žádná radioaktivita neuvolní. Stejně tak by nemělo dojít ani k produkci vodíku, který by mohl vést k následné explozi.

Stále je řada otázek

Ačkoliv je jasně patrné, že řada vědců už na daných možnostech a cestách intenzivně pracuje, stále je třeba myslet na to, že otázek je stále více. Ty se týkají nejenom toho, nakolik by byl vůbec celý systém výhodný z ekonomického hlediska, nebo jak by bylo náročné ho získat. Zapomínat ale nesmíme ani na další rizika, která jsou spojena s jaderným odpadem. I ten bude třeba někde skladovat a uchovávat. A tak i když je atomová energie poměrně čistou cestou k získání elektřiny, odpad bude stále problémem číslo jedna. Shodli jsme se však, že je tato oblast minimálně zajímavá a rozhodně ji budeme dále sledovat.

Znáte nejzajímavější vědecké omyly?

Znáte nejzajímavější vědecké omyly?

Oblast vědy je rozhodně zajímavá a obdivuhodná. Kromě těch teorií a postupů se ale můžeme setkat také s těmi, které se dají považovat za velké omyly. Rozhodně se nechceme smát vědcům, ale spíše zajímavě upozornit na to, že i oni mohou udělat chybu. Mnohdy ale tyto chyby mohou vést k velkým objevům.

Problémy s lidskou zemí

Je jasné, že celá řada vědeckých omylů se odehrála hlavně v minulosti. A to proto, že věda ještě nebyla tolik vyspělá a tak se mohly jednotlivé pohledy na danou věc výrazně lišit. V tomto směru se můžeme setkat hned s několika chybnými teoriemi. Mezi jednu z nejčastějších patřilo jistě odhadování stáří naší země. Některé vědecké publikace dokonce pracovaly s informacemi, že země je stará jenom 6 000 let. Mezi nejvýznamnější chybu této oblasti ale patřilo také to, že země byla považována za střed vesmíru. Mluvilo se tedy o takzvaném geocentrismu. Nyní však už každý z nás ví, že země středem vesmíru není. Konkrétně v naší sluneční soustavě je středem Slunce. Mluvíme tedy o heliocentrismu.

Se zemí jistě souvisela i takzvaná Flogistonová teorie. Tato teorie se týkala hlavně toho, že kromě elementů, kterými byly oheň, voda, země a vzduch měl být v rámci naší země objeven ještě jeden poslední. Mělo se jednat o element, díky kterému dokáže hořet oheň. Samozřejmě dnes už víme, že hoření má na svědomí kyslík. V minulosti na to přišel i Antoine Lavoisier, který se zabýval právě oblastí chemie a tak to svými experimenty také potvrdil.

Zajímavosti ohledně atomů

Částice jsou všude kolem nás. A proto se vědci dlouhou dobu přeli o to, co je vlastně částicí nejmenší. Zcela logicky přišli s teorií, že nejmenší částicí je samozřejmě atom. Tedy taková částice, kterou nalezneme ve všem živém a neživém. Byla to dlouhá doba, po kterou se na dané atomy takto pohlíželo. Přesto se tato teorie musela prohlásit za chybnou. Jistě si ještě z učiva základní školy vybavíte to, že atom zkrátka nemůže být nejmenší proto, že obsahuje protony, neutrony a elektrony. A i když už dlouhou dobu vypadalo, že právě ty jsou nejmenší, také se jednalo o chybný závěr. Proč? Jelikož ty jsou tvořeny elementárními částicemi, a to konkrétně shluky kvarků a leptonů. Navíc je u atomů zajímavé také to, že podle aktuálních studií jejich množství netvoří ani 4 procenta celého našeho vesmíru.

Chyba, které mnozí věří dodnes? Gravitace a těžší objekty

Objevení zemské gravitace je rozhodně jedním z nejdůležitějších objevů lidstva. Přesto se ale ani zde nevyhnulo bádání hned několika velkým chybám. Konkrétně jde o oblast gravitačního zrychlení. Velmi dlouho byla zastávána teorie, že těžší objekty padají k zemi rychleji. Až Galileo Galilei přišel s pravdivou teorií, že padají dle obecných zákonů gravitace stejně. Roli totiž v tomto směru hraje něco zcela jiného, než gravitace. Navíc na rychlost má vliv i veličina, zvaná jako „mezní rychlost“ a tu může mít každý předmět jinou. Bohužel dnes najdeme stále řadu lidí, kteří tomu, že na hmotnosti nezáleží, zkrátka nevěří. Potvrdili jsme si to i v naší redakci, protože každý z nás někoho takového zná.

Co patří mezi zajímavé trendy v současném bydlení?

Co patří mezi zajímavé trendy v současném bydlení?

Bydlení je odnepaměti spjato s tím, po čem v životě toužíme. Zatímco v mladších letech ještě bydlíme u rodičů, jakmile jsme starší, je třeba se osamostatnit a najít si něco svého. Trendy, které v této oblasti však jsou, se poměrně zajímavě mění. Pokud máme být konkrétní, tak se na několik z nich podíváme.

Hledáme novostavby a menší dispozice

V minulosti bylo velmi oblíbené bydlet hlavně v domě, a to co možná největším. Dnes jsou však dané domy téměř neprodejné, jelikož málokdo chce bydlení přesně takové. Pokud se podíváme na to, co je dnes hitem, jsou to spíše menší byty. Ty jsou spojovány s novostavbami a řadou developerských projektů. Pokud se podíváme konkrétně, tak ty dnes vyrůstají ve většině měst naší země. A v celé řadě z nich jsou ještě před postavením byty velmi rychle prodávány. Dané bydlení je totiž spojeno s velkou pohodou, kdy vše zajišťuje externí firma, a to od údržby zeleně, až po úklid společných prostor. Můžeme tak bydlet pohodlně a jednoduše.

Trendem posledních let je ale i vyhledávání menších dispozici. Mnoha rodinám dnes bez problémů stačí jenom dvě nebo tři místnosti + samozřejmě kuchyně. Zajímavé je také to, že ta už dávno není místností uzavřenou. Dnešní moderní člověk má rád společnost a rád je v kontaktu s ostatními lidmi. I proto jsou oblíbené dispozici typu „+kk“. Jedná se o takové řešení, v rámci kterého je kuchyně propojena s obývacím pokojem. Díky tomu lze připravovat jídlo a přitom být v kontaktu s hosty, nebo také s rodinou.

Hitem jsou i pasivní a nízkoenergetické domy

Dnes je trendem i ochrana přírody, stejně jako snaha o to, šetřit na mnoha místech. Moderní člověk si sice chce užívat života ve všech směrech, což ale neznamená, že musí vynakládat velké peníze za bydlení. I proto jsou dnes hitem takzvané pasivní, nebo také nízkoenergetické domy. Jejich koncept je jasný. Cílem je jediné, a to vytvořit takový objekt, který spotřebuje co možná nejméně energie. A to jak na běžný provoz, tak hlavně v oblasti vytápění.

Velmi často jde o doby, které mají řízený systém ventilace, kdy není třeba otevírat okna. Stejně tak jde o domy, které mají velmi dobrou izolaci a tak teplo drží tam, kde má být. Využívají ale třeba i tepla odpadního, stejně jako slunečních paprsků k tomu, aby bylo vytápěno. To vše vede k tomu, že náklady hlavně na zimní sezony jsou o desítky procent nižší, než u běžné nemovitosti – ať už u domu, nebo u bytu.

Financování? Nejlépe hypotékou

V oblasti bydlení platí i to, že se často nebojíme investovat do dražších objektů, jelikož nám mohou přinášet jistotu budoucích úspor. A to jak na energiích, tak i v tom, že nebude třeba brzkých oprav. A jaká je dnes nejběžnější možnost financování, která se k modernímu životu váže? Rozhodně není žádným překvapením, že je to právě hypotéka. Dnes nejvyužívanější a nejvíce doporučovaná půjčka. Ideální samozřejmě je, pokud je přímo spjata s bankou. Ty mají nejvýhodnější úrokové sazby na trhu.