Léčba akné – jaké jsou možnosti?

Léčba akné – jaké jsou možnosti?

Akné je dnes problémem, který trápí především mladé lidi – tedy osoby v pubertě. Výjimečně se ale může objevovat také v dospělém věku. Je proto dobré vědět, jak se proti danému zdravotnímu problému bránit. Základem by mělo být důkladné mytí naší pokožky. Stejně tak je dobré využívat také různé krémy, které dokážou vyčistit naši pokožku, hydratovat ji a působit proti uspávání mazových žláz. To je základní postup, který léčba akné vyžaduje. Pokud však nepomáhá, jsou i další možnosti.

Pomoci může kosmetické studio a lékař

Další možností, jak se tohoto problému zbavit, přináší třeba laser. Jedná se o neinvazivní léčbu, která může probíhat jak v ordinacích lékařů, tak i v různých kosmetických střediscích. Cílem je pomocí laseru celkově stimulovat naši pokožku a buňky v ní. Chceme tak dosáhnout hlavně toho, aby se buňky mnohem lépe a mnohem rychleji reprodukovali. Díky tomu povede celý proces ke zdravější pokožce a také k tomu, že dojde k omezení tvorby mazu, k menšímu ucpávání pórů a tak k eliminaci akné.

Druhou možností, která se v tomto směru nabízí, je demodex. Jedná se o unikátní druh léčby, při které jsou do naší pokožky cíleně aplikovány látky, které dokážou proti akné bojovat. Zde už se jedná o postup, kdy jsou tyto látky vpravovány do vnitřních vrstev naší pokožky, a to pomocí drobných vpichů. Samozřejmě vlivem toho začne pokožka nejprve zhoršovat svůj vzhled, a to s ohledem na množství nežádoucích látek. Později se ale dokáže s danými prvky srovnat, což následně povede k tomu, že se vzhled naší pokožky výrazným způsobem zlepší. Zde je ale nutné nezapomenout na to, že by měly být dodrženy pravidelné aplikace daných látek, kam se řadí třeba síra, zinek, nebo také bór. Jakékoliv přerušení může mít za následek to, že léčba akné bude neúčinná.

Likvidace různých bakterií

Není žádnou novinkou, že výrazný vliv na tvorbu akné mají také bakterie, které se množí na naší pokožce. I na ty se efektivní léčba akné může zaměřovat. Konkrétně tedy typ léčby, který se nazývá jako lumenoterapie. Ta je používána hlavně u lehčích forem těchto problémů. Primárně jsou touto metodou ničeny hlavně ty bakterie, které se nacházejí v zánětlivých ložiscích a mají největší podíl právě na vzniku tohoto konkrétního problému. Díky tomu tak v rámci mazových žláz nedochází k následnému zanícení a funkce naší pokožky je stabilizována. Podobně mohou fungovat také léky, které můžeme v rámci akné užívat. I ty fungují na tom principu, kdy se snaží likvidovat bakterie na naší pokožce. Samozřejmě zde je třeba počítat hlavně s tím, že léčba touto cestou se může protáhnout třeba i na několik týdnů.

Pomůže i zdravá strava

Určitě je dobré, aby konkrétní léčba akné byla také podporována námi. A jak? O nutnosti hledět na kvalitní hygienu jsem již psal. Stejně tak je ale dobré také upravit náš jídelníček. Pokud jsou potraviny, které v tomto směru výrazně pomohou, jsou to třeba mléčné výrobky, stejně jako to mohou být různé bylinné čaje. Nejlépe kopřivový a mátový. Nesmíme také zapomenout, že je možné je nejenom pít, ale používat ve formě odvarů i na obklady.

Kapesní reaktory – riziko, nebo cesta kupředu?

Kapesní reaktory – riziko, nebo cesta kupředu?

Elektrickou energii dnes potřebuje k životu skutečně každý z nás. Pokud se podíváme na možnosti, jsou elektrárny uhelné, větrné, vodní, ale třeba také jaderné. A protože energetický trh očekává do budoucna problémy, přicházejí lidé s celou řadou různých řešení. A protože právě oblast vědy je spjata s moderními směry a postupy, podívám se na jednu takovou možnost i my. Jedná se doslova o kapesní reaktor, i když tento pojem berte spíše s nadhledem.

Sériová výroba elektráren

V principu jde totiž o to, že by se jednotlivé jaderné elektrárny jednoduše vyráběli doslova na běžícím pásu. Tedy sériově, v rámci výrobních linek. Následně by docházelo k tomu, že by se jako celý produkt dopravily na místo instalace, kdy by byly zprovozněny. A pokud vám to připadá jako něco nemožného, nebo vám to připadá jako skutečná hudba vzdálené budoucnosti, jste na omylu. Ostatně stačí se podívat na několik současných projektů, které s tímto způsobem výroby energie počítají. Jde o společnosti, jako Gen4Energy, hyperon Power, nebo také projekt Transatomic Power se kterým přichází prestižní univerzita MIT. A pokud se podíváme do minulosti, tak o něčem podobném přemýšlela už v šedesátých letech!

Jako osobní zdroje energie

A co je vlastně cílem těchto malých reaktorů? Samozřejmě snaha vytvořit zdroje energie, které by byly dostupné pro každého. Lidé by tak již nemuseli být závislí na energetických společnostech, jelikož by si vytvářeli elektřinu jednoduše doma. A ta, co by byla navíc, by byla jednoduše prodána. Zkrátka systém podobný, jaký dnes funguje u soukromých slunečních, větrných, nebo vodních elektráren. Hlavním strašákem této možnosti ale není nic jiného, než právě atom. Tedy rizika spojená s tím, co by se dělo v případě poruchy.

I na to však současní vědci myslí. Pokud se podíváme na plán posledního jmenovaného projektu, mělo by se vše chladit rozpuštěnou solí. Ta by měla být dostatečně kvalitním chladivem. Pokud by k fatálnímu selhání došlo, mělo by dojít ke spuštění automatické bezpečnostní sekvence, kdy se palivo a chladivo vypustí do nádoby pod reaktorem. Dojde k zatuhnutí a zapečetění, vlivem čehož se žádná radioaktivita neuvolní. Stejně tak by nemělo dojít ani k produkci vodíku, který by mohl vést k následné explozi.

Stále je řada otázek

Ačkoliv je jasně patrné, že řada vědců už na daných možnostech a cestách intenzivně pracuje, stále je třeba myslet na to, že otázek je stále více. Ty se týkají nejenom toho, nakolik by byl vůbec celý systém výhodný z ekonomického hlediska, nebo jak by bylo náročné ho získat. Zapomínat ale nesmíme ani na další rizika, která jsou spojena s jaderným odpadem. I ten bude třeba někde skladovat a uchovávat. A tak i když je atomová energie poměrně čistou cestou k získání elektřiny, odpad bude stále problémem číslo jedna. Shodli jsme se však, že je tato oblast minimálně zajímavá a rozhodně ji budeme dále sledovat.

Znáte nejzajímavější vědecké omyly?

Znáte nejzajímavější vědecké omyly?

Oblast vědy je rozhodně zajímavá a obdivuhodná. Kromě těch teorií a postupů se ale můžeme setkat také s těmi, které se dají považovat za velké omyly. Rozhodně se nechceme smát vědcům, ale spíše zajímavě upozornit na to, že i oni mohou udělat chybu. Mnohdy ale tyto chyby mohou vést k velkým objevům.

Problémy s lidskou zemí

Je jasné, že celá řada vědeckých omylů se odehrála hlavně v minulosti. A to proto, že věda ještě nebyla tolik vyspělá a tak se mohly jednotlivé pohledy na danou věc výrazně lišit. V tomto směru se můžeme setkat hned s několika chybnými teoriemi. Mezi jednu z nejčastějších patřilo jistě odhadování stáří naší země. Některé vědecké publikace dokonce pracovaly s informacemi, že země je stará jenom 6 000 let. Mezi nejvýznamnější chybu této oblasti ale patřilo také to, že země byla považována za střed vesmíru. Mluvilo se tedy o takzvaném geocentrismu. Nyní však už každý z nás ví, že země středem vesmíru není. Konkrétně v naší sluneční soustavě je středem Slunce. Mluvíme tedy o heliocentrismu.

Se zemí jistě souvisela i takzvaná Flogistonová teorie. Tato teorie se týkala hlavně toho, že kromě elementů, kterými byly oheň, voda, země a vzduch měl být v rámci naší země objeven ještě jeden poslední. Mělo se jednat o element, díky kterému dokáže hořet oheň. Samozřejmě dnes už víme, že hoření má na svědomí kyslík. V minulosti na to přišel i Antoine Lavoisier, který se zabýval právě oblastí chemie a tak to svými experimenty také potvrdil.

Zajímavosti ohledně atomů

Částice jsou všude kolem nás. A proto se vědci dlouhou dobu přeli o to, co je vlastně částicí nejmenší. Zcela logicky přišli s teorií, že nejmenší částicí je samozřejmě atom. Tedy taková částice, kterou nalezneme ve všem živém a neživém. Byla to dlouhá doba, po kterou se na dané atomy takto pohlíželo. Přesto se tato teorie musela prohlásit za chybnou. Jistě si ještě z učiva základní školy vybavíte to, že atom zkrátka nemůže být nejmenší proto, že obsahuje protony, neutrony a elektrony. A i když už dlouhou dobu vypadalo, že právě ty jsou nejmenší, také se jednalo o chybný závěr. Proč? Jelikož ty jsou tvořeny elementárními částicemi, a to konkrétně shluky kvarků a leptonů. Navíc je u atomů zajímavé také to, že podle aktuálních studií jejich množství netvoří ani 4 procenta celého našeho vesmíru.

Chyba, které mnozí věří dodnes? Gravitace a těžší objekty

Objevení zemské gravitace je rozhodně jedním z nejdůležitějších objevů lidstva. Přesto se ale ani zde nevyhnulo bádání hned několika velkým chybám. Konkrétně jde o oblast gravitačního zrychlení. Velmi dlouho byla zastávána teorie, že těžší objekty padají k zemi rychleji. Až Galileo Galilei přišel s pravdivou teorií, že padají dle obecných zákonů gravitace stejně. Roli totiž v tomto směru hraje něco zcela jiného, než gravitace. Navíc na rychlost má vliv i veličina, zvaná jako „mezní rychlost“ a tu může mít každý předmět jinou. Bohužel dnes najdeme stále řadu lidí, kteří tomu, že na hmotnosti nezáleží, zkrátka nevěří. Potvrdili jsme si to i v naší redakci, protože každý z nás někoho takového zná.