Znáte nejzajímavější vědecké omyly?

Znáte nejzajímavější vědecké omyly?

Oblast vědy je rozhodně zajímavá a obdivuhodná. Kromě těch teorií a postupů se ale můžeme setkat také s těmi, které se dají považovat za velké omyly. Rozhodně se nechceme smát vědcům, ale spíše zajímavě upozornit na to, že i oni mohou udělat chybu. Mnohdy ale tyto chyby mohou vést k velkým objevům.

Problémy s lidskou zemí

Je jasné, že celá řada vědeckých omylů se odehrála hlavně v minulosti. A to proto, že věda ještě nebyla tolik vyspělá a tak se mohly jednotlivé pohledy na danou věc výrazně lišit. V tomto směru se můžeme setkat hned s několika chybnými teoriemi. Mezi jednu z nejčastějších patřilo jistě odhadování stáří naší země. Některé vědecké publikace dokonce pracovaly s informacemi, že země je stará jenom 6 000 let. Mezi nejvýznamnější chybu této oblasti ale patřilo také to, že země byla považována za střed vesmíru. Mluvilo se tedy o takzvaném geocentrismu. Nyní však už každý z nás ví, že země středem vesmíru není. Konkrétně v naší sluneční soustavě je středem Slunce. Mluvíme tedy o heliocentrismu.

Se zemí jistě souvisela i takzvaná Flogistonová teorie. Tato teorie se týkala hlavně toho, že kromě elementů, kterými byly oheň, voda, země a vzduch měl být v rámci naší země objeven ještě jeden poslední. Mělo se jednat o element, díky kterému dokáže hořet oheň. Samozřejmě dnes už víme, že hoření má na svědomí kyslík. V minulosti na to přišel i Antoine Lavoisier, který se zabýval právě oblastí chemie a tak to svými experimenty také potvrdil.

Zajímavosti ohledně atomů

Částice jsou všude kolem nás. A proto se vědci dlouhou dobu přeli o to, co je vlastně částicí nejmenší. Zcela logicky přišli s teorií, že nejmenší částicí je samozřejmě atom. Tedy taková částice, kterou nalezneme ve všem živém a neživém. Byla to dlouhá doba, po kterou se na dané atomy takto pohlíželo. Přesto se tato teorie musela prohlásit za chybnou. Jistě si ještě z učiva základní školy vybavíte to, že atom zkrátka nemůže být nejmenší proto, že obsahuje protony, neutrony a elektrony. A i když už dlouhou dobu vypadalo, že právě ty jsou nejmenší, také se jednalo o chybný závěr. Proč? Jelikož ty jsou tvořeny elementárními částicemi, a to konkrétně shluky kvarků a leptonů. Navíc je u atomů zajímavé také to, že podle aktuálních studií jejich množství netvoří ani 4 procenta celého našeho vesmíru.

Chyba, které mnozí věří dodnes? Gravitace a těžší objekty

Objevení zemské gravitace je rozhodně jedním z nejdůležitějších objevů lidstva. Přesto se ale ani zde nevyhnulo bádání hned několika velkým chybám. Konkrétně jde o oblast gravitačního zrychlení. Velmi dlouho byla zastávána teorie, že těžší objekty padají k zemi rychleji. Až Galileo Galilei přišel s pravdivou teorií, že padají dle obecných zákonů gravitace stejně. Roli totiž v tomto směru hraje něco zcela jiného, než gravitace. Navíc na rychlost má vliv i veličina, zvaná jako „mezní rychlost“ a tu může mít každý předmět jinou. Bohužel dnes najdeme stále řadu lidí, kteří tomu, že na hmotnosti nezáleží, zkrátka nevěří. Potvrdili jsme si to i v naší redakci, protože každý z nás někoho takového zná.

Co patří mezi zajímavé trendy v současném bydlení?

Co patří mezi zajímavé trendy v současném bydlení?

Bydlení je odnepaměti spjato s tím, po čem v životě toužíme. Zatímco v mladších letech ještě bydlíme u rodičů, jakmile jsme starší, je třeba se osamostatnit a najít si něco svého. Trendy, které v této oblasti však jsou, se poměrně zajímavě mění. Pokud máme být konkrétní, tak se na několik z nich podíváme.

Hledáme novostavby a menší dispozice

V minulosti bylo velmi oblíbené bydlet hlavně v domě, a to co možná největším. Dnes jsou však dané domy téměř neprodejné, jelikož málokdo chce bydlení přesně takové. Pokud se podíváme na to, co je dnes hitem, jsou to spíše menší byty. Ty jsou spojovány s novostavbami a řadou developerských projektů. Pokud se podíváme konkrétně, tak ty dnes vyrůstají ve většině měst naší země. A v celé řadě z nich jsou ještě před postavením byty velmi rychle prodávány. Dané bydlení je totiž spojeno s velkou pohodou, kdy vše zajišťuje externí firma, a to od údržby zeleně, až po úklid společných prostor. Můžeme tak bydlet pohodlně a jednoduše.

Trendem posledních let je ale i vyhledávání menších dispozici. Mnoha rodinám dnes bez problémů stačí jenom dvě nebo tři místnosti + samozřejmě kuchyně. Zajímavé je také to, že ta už dávno není místností uzavřenou. Dnešní moderní člověk má rád společnost a rád je v kontaktu s ostatními lidmi. I proto jsou oblíbené dispozici typu „+kk“. Jedná se o takové řešení, v rámci kterého je kuchyně propojena s obývacím pokojem. Díky tomu lze připravovat jídlo a přitom být v kontaktu s hosty, nebo také s rodinou.

Hitem jsou i pasivní a nízkoenergetické domy

Dnes je trendem i ochrana přírody, stejně jako snaha o to, šetřit na mnoha místech. Moderní člověk si sice chce užívat života ve všech směrech, což ale neznamená, že musí vynakládat velké peníze za bydlení. I proto jsou dnes hitem takzvané pasivní, nebo také nízkoenergetické domy. Jejich koncept je jasný. Cílem je jediné, a to vytvořit takový objekt, který spotřebuje co možná nejméně energie. A to jak na běžný provoz, tak hlavně v oblasti vytápění.

Velmi často jde o doby, které mají řízený systém ventilace, kdy není třeba otevírat okna. Stejně tak jde o domy, které mají velmi dobrou izolaci a tak teplo drží tam, kde má být. Využívají ale třeba i tepla odpadního, stejně jako slunečních paprsků k tomu, aby bylo vytápěno. To vše vede k tomu, že náklady hlavně na zimní sezony jsou o desítky procent nižší, než u běžné nemovitosti – ať už u domu, nebo u bytu.

Financování? Nejlépe hypotékou

V oblasti bydlení platí i to, že se často nebojíme investovat do dražších objektů, jelikož nám mohou přinášet jistotu budoucích úspor. A to jak na energiích, tak i v tom, že nebude třeba brzkých oprav. A jaká je dnes nejběžnější možnost financování, která se k modernímu životu váže? Rozhodně není žádným překvapením, že je to právě hypotéka. Dnes nejvyužívanější a nejvíce doporučovaná půjčka. Ideální samozřejmě je, pokud je přímo spjata s bankou. Ty mají nejvýhodnější úrokové sazby na trhu.

Jaké jsou trendy současného životního stylu?

Jaké jsou trendy současného životního stylu?

Myslíte si, že žijete skutečně moderní život? Ten mlže souviset s celou řadou oblastí, které jsou spojeny nejenom s trendy, ale i s jasně danými směry. Pokud vás tedy zajímá, podle čeho se může poznat, že žijete opravdu moderní život, pojďte se na několik aktuálních trendů také podívat.

Vede hlavně zdravý životní styl

Tím hlavním trendem současného moderního života je určitě zdravý životní styl. Za ním se může skrývat celá řada věcí. Někteří tvrdí, že je to jenom raw strava, další zase, že základem trendů je veganství. My jsme však v tomto směru mnohem otevřenější, a to v rámci celé redakce. Mnohdy totiž stačí hlavně zdravá, především potom chutná strava. Pokud je to dodrženo, nemáme se zdravým životním stylem problém. Samozřejmě s tím souvisí i to, že je třeba zapomenout na vše nezdravé, a to od smažených jídel, přes různé fastfoody, až po různé pochutiny.

Kromě správné stravy je trendem současného zdravého životního stylu rozhodně také pohyb. Ostatně stačí se podívat kolem sebe. Třeba na tolik oblíbené cyklostezky. A co na nich uvidíte? 5adu lidí nejenom na kolech, ale třeba i na kolečkových bruslích, nebo také celá řada běžců. To vše se zdravým životním stylem přímo souvisí.

Návštěvy divadel i restaurací

Současný moderní člověk by se také neměl bát utrácet. A to za věci, které ho zajímají. Hlavní oblastí by měla být především kultura. Je to jak samotné divadlo, tak i třeba kino, návštěva koncertu, nebo jakékoliv jiné kulturní akce. Třeba výstavy. Možností je v daném směru více než dost a tak si každý může najít přesně tu, která ho zajímá. A protože v naší redakci máme různé zájmy. Jasně jsme se shodli na tom, že prioritou pro každého by mělo být to, aby ho daná událost zajímala. Neměl by na ní chodit jenom proto, že mu to někdo řekne.

Se zdravým životním stylem dnes souvisí také návštěvy restaurací. Gastronomie je v posledních letech hlavně u nás na vzestupu a tak si řada lidí dokáže užívat i jídla. A to je mnohdy skutečným zážitkem, na který je třeba si vyčlenit čas. Pracovní obědy, stejně jako romantické večeře by dnes měli patřit mezi něco, co moderní člověk dělá.

I v oblasti módy jsou jasně dané trendy, které je třeba dodržet

Není nic unikátního ani nového, že trendy byly se světem módy spjaty odnepaměti. Vzhledem k tomu, kolik je však na našem trhu značek a výrobců, už nejde tak do detailu dodržovat to, co nosit a co naopak nenosit. Přesto se ale několik směrů zachovalo. Patří sem nejenom nutnost obléknout se s ohledem na konkrétní událost. Je to i nutnost být oblečený skutečně elegantně, a to za všech okolností. Patří k tomu i úprava našeho zevnějšku. To připomínáme hlavně mužům, jelikož u žen je v tomto směru jasné, co mají dělat. Pozor však na jedno. Úpravou našeho zevnějšku bychom neměli sklouzávat k metrosexualitě. Takto moderní člověk rozhodně vypadat nemá – tedy alespoň takto jsme se na tom shodli v našem týmu. Potvrdily to jak ženy, tak i mužská část.