Dvojí zdanění

Jak na dvojí zdanění

Dvojí zdanění

Váš příjem může podléhat dvojímu zdanění, jestliže je po vás požadována daň z příjmu ve dvou různých zemích. K takové situaci může dojít za určitých podmínek. Mezi nejčastější patří trvalý pobyt v jedné zemi Evropské unie, ale pracujete v jiné. Krátká služební cesta v zahraničí. Pokud žijete v zahraničí a nechali jste si převést dávky z nezaměstnanosti z vaší předchozí země. Pobývání v zemi, ale pobírání důchodu ze země jiné. Ve výše zmiňovaných situacích se může stát, že získáte daňovou povinnost v nové zemi, i přesto, že v zemi vašeho bydliště podléháte daňovým předpisům.

Země Evropské unie a další státy světa mají s Českou republikou podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, což vás zbavuje ve většině případů nutnosti platit dvakrát za stejnou věc. Mohou tedy nastat dvě situace: podle dohod o zamezení dvojího zdanění se odvedená částka v zemi, kde pracujete, započítává do daňové povinnosti v místě bydliště nebo příjem, který zdaníte v zemi, kde pracujete, se zdaní pouze v této zemi a není dále nutnost odvádět znovu v zemi bydliště, jelikož je tato povinnost vyjmuta. Daňové sazby mohou být v různých státech odlišné. Jakmile je daňová sazba vyšší v zemi, kde pracujete, bude to tedy konečná sazba pro vás i v případě, že podléháte zdanění v zemi, kde žijete.

Jak se tedy osvobodit?

K žádosti o osvobození od dvojího zdanění je potřeba prokázat vaši zemi bydliště a daň z příjmu. Bližší informace vám vždy podá příslušný daňový úřad nebo specializovaný daňový poradce. Někdy se může dokonce stát, že získaný příjem lze zdanit pouze v zemi rezidenta poplatníka, nikoliv v zemi, kde trvale žije. Tím poté poplatník není povinen zdanit v České republice a nemusí tedy nice řešit. Ve výjimečných situacích lze zdanit pouze v České republice. Říká se tomu osvobození od daně s tzv. výhradou progrese. Pomáhá to ke spravedlivému zdanění.  Ke všem typům zdanění a povinností bychom chtěli doporučit si nejprve přečíst všechny informace a smlouvy o dvojím zdanění.

Přeshraniční pracovník

V případě, že pracujete v zemi, ale zároveň bydlíte v jiné zemi Evropské unie, bude záležet vaše zdanění na mezistátních právních předpisech společně s dohodami o dvojím zdanění. Všechny tyto smlouvy a dohody musí být platné pro obě země společně, ne jen pro jednu. Dále se mohou předpisy lišit od předpisů, které vás řadí do systému sociálního zabezpečení. Povinnost odvádět daně vzniká v zemi, kde pracujete nebo bydlíte.

Jakmile jste zaměstnanec, ve většině případů budete odvádět daně v zemi, kde pracujete. Jakmile jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která poskytuje služby v zahraničí, ale bydliště má registrované v jiné zemi Evropské unie, budete odvádět daně v zemi, kde nabízíte vaše služby, jakmile si tam zřídíte vaši pobočku. Bližší informace naleznete na daňovém úřadu, kde vám sdělí všechny nutné podrobnosti. Jakmile žijete v zemi Evropské unie, kde řádně platíte daně, ale příjem pochází z jiné země Evropské unie, pak země, která vám vyplácí příjem, by měla k vám přihlížet jako k daňovému rezidentovi. Poté by se na vás měly vztahovat daňové úlevy, slevy na dani nebo podání společného daňového přiznání s manželkou nebo manželem.

Pracovník vyslaný do zahraničí na kratší dobu

Pokud vás vaše společnost vyšle do zahraničí na krátkou dobu (max. 2 roky), nadále zůstáváte v sociálním systému zabezpečení ve vaší domovské zemi. Příjem, který v době působení v zahraničí pobíráte, se může stát předmětem zdanění v zemi, kam jste byl vyslán. Jakmile vás tedy váš zaměstnavatel vyšle do zahraničí, nejste povinen odvádět daně v zemi, kde pracujete během vašeho pobytu. Musíte ale splnit kritéria pro to určené.  První kritérium je zdržení v zahraničí po dobu kratší než 6 měsíců, a zároveň musíte být vyplácen zaměstnavatelem ve vaší domovské zemi. Nesmíte být vyplácen pobočkou vaší firmy v zemi, kde aktuálně v zahraničí pracujete.